Käibemaks

Kindlasti olete märganud, et käibemaksuga on seotud paljud tähtsad teemad, mida ettevõtja peaks teadma. Sellel lehel tutvume näiteks käibemaksuga üldisemalt ning saame teada, milline on käibemaksu määr Eestis, mis on käive ning kuidas see toimub.

Võite alati meie meeskonnaga otse ühendust võtta ja me aitame Teil edasi liikuda, ilma et peaksite nende asjade eest ise hoolitsema.

Samuti meil on hea meel teha pakkumine oma raamatupidamisteenustele.

Mis on käibemaks?

Siit leiate seletuse käibemkasu kohta, mis on üks sagedamini küsitavad küsimusi. Käibemaks on tarbimismaks, mis mõjutab peaaegu kõiki tooteid ja teenuseid. Seda maksustatakse igal tootmisetapil ja see on lõpptarbijale nähtav hinnatõus. Käibemaksu eesmärk on suurendada riigi tulusid, mida kasutatakse avalike teenuste finantseerimiseks.

Käibemaksuseaduse kohaselt tähendab käibemaks kauba valdusest üleandmist ja õigusega kasutada kaupa ning selle hüvesid omanikuna, olenemata kauba asjaõiguslikust seisundist.

Teenuseks loetakse ettevõtluse raames teenuse osutamist või õiguse võõrandamist, samuti tasu eest majandustegevusest hoidumist, õiguse kasutamisest loobumist. Teenus hõlmab ka elektrooniliselt edastatavat tarkvara ja teavet ning ostja tellimuse järgi koostatud või kohandatud tarkvara või teabega andmekandja võõrandamist.

Käibemaks on oluline osa Eesti maksusüsteemist, mis mõjutab kõiki ettevõtteid ja tarbijaid. Mõistes, kuidas käibemaks toimib ja millised on kohustused, saate vältida probleeme ja tagada sujuva äritegevuse. Hoolitsege oma käibemaksu kohustuste eest korrektselt ja õigeaegselt ning kui Teil on vaja abi siis kontakteeruge Riihosega.

Vaata ka: Mis on maks? 

Käive

Käive on majandustermin, mis viitab ettevõtte teatud ajaperioodi jooksul teenitud tuludele, mis on saadud kaupade müügist või teenuste osutamisest. See on summa, mis kajastab ettevõtte müügitulu enne kulude, maksude ja muude mahaarvamiste arvestamist. Käive on oluline näitaja ettevõtte finantsseisundi ja ärimahu hindamisel. Käibeks loetakse ka juhtumeid, kus maksukohustuslane, tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liige tarbib kaupu ja teenuseid tasuta isiklikult või ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil. Sellist kasutamist maksustatakse omatarbena. Kui omatarbe alla kuulub ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta võõrandamine või tasuta kasutamine, siis käsitatakse seda omatarbena ainult juhul, kui maksukohustuslane on sellelt kaubalt või selle osa pealt sisendkäibemaksu täielikult või osaliselt maha arvanud.

Kuna käive toimub?

Käive toimub siis, kui ettevõte müüb oma kaupu või teenuseid ja saab selle eest tasu. See tähendab, et käive realiseerub hetkel, mil müügitehing on lõpetatud ja ettevõte on saanud rahalise või mitterahalise tasu müüdud kauba või osutatud teenuse eest.

Käibe tekkimise hetk võib varieeruda sõltuvalt müügilepingust ja raamatupidamisreeglitest, kuid üldiselt toimub see järgmistel juhtudel:

  1. Kauba müük: Käive tekib, kui kaup on ostjale üle antud ja omandiõigus on üle läinud ostjale. See võib juhtuda kohe ostu sooritamisel (näiteks jaekaubanduses) või siis, kui kaup on ostjale kätte toimetatud (näiteks interneti kaudu tellimisel).
  2. Teenuse osutamine: Käive tekib, kui teenus on osutatud ja klient on teenuse kätte saanud. Näiteks konsultatsiooniteenuse puhul võib käive realiseeruda siis, kui konsultatsioon on läbi viidud.
  3. Tasumise hetk: Mõnel juhul võib käive tekkida alles siis, kui ettevõte on saanud tasu oma kaupade või teenuste eest, eriti kui ettevõte kasutab kassapõhist raamatupidamisarvestust.

Käibe tekkimise täpne ajastus võib sõltuda ka raamatupidamisstandarditest, mida ettevõte järgib, näiteks tekkepõhine vs kassapõhine arvestus. Tekkepõhise arvestuse puhul kajastatakse käive hetkel, mil müük on toimunud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või mitte. Kassapõhise arvestuse puhul kajastatakse käive alles siis, kui raha on tegelikult laekunud.

Käibemaksukohustus

Käibemaksukohustus on seaduslik kohustus maksta käibemaksu riigile kaupade müügi või teenuste osutamise eest. Käibemaks (KM) on tarbimismaks, mida lisatakse kauba või teenuse hinnale. Ettevõtted, kelle aastakäive ületab seadusega määratud piirmäära, peavad registreeruma käibemaksukohustuslastena ja lisama oma müügihindadele käibemaksu. Käibemaksukohustuslane on kohustatud esitama regulaarselt käibemaksudeklaratsioone ja tasuma kogutud käibemaksu riigile, samas on neil õigus maha arvata soetatud kaupade ja teenuste käibemaksu. Eestis on käibemaksu standardmäär 22%.

Käibemaksukohustust mõjutavad paljud tegurid, millest suurimad on ettevõtte tegevusala ja ettevõtte tegevuse suurus.

Registreerimiseks ja registrist kustutamiseks tuleb esitada avaldus Maksu- ja Tolliameti keskkonnas.

Käibemaksu arvutamine

Käibemaksu arvutamine on suhteliselt lihtne protsess. Müüja lisab kaupadele või teenustele käibemaksu, mis kajastub müügihinnas. Kogutud käibemaks deklareeritakse ja makstakse riigile. Seejärel esitate käibemaksu deklaratsiooni, milles näitate kogu kogutud käibemaksu ja Teilt ostetud kaupade või teenuste pealt makstud käibemaksu. Erinevus nende kahe summa vahel on makstav või tagastatav käibemaks riigile. Nagu eelnevas peatükkis mainisin siis Eestis on käibemaksu standardmäär 22%.

Rohkem infot käibemaksu määrade kohta leiate SIIT.

Käibemaksu kalkulaator

Kui soovid käibemaksuosa arvutada ja hinnata, tasub proovida koostatud käibemaksukalkulaatorit.

Käibemaksukalkulaatoriga saate hõlpsalt arvutada maksu proportsiooni ja seeläbi oma toote või teenuse hinnakujunduse hoolikamalt läbi mõelda.

Pange tähele, et kalkulaatori kasutamiseks peate teadma arvutatavatele toodetele või teenusele kehtivat käibemaksumäära. Erinevad käibemaksumäärast rääkisime eelmises peatükkis.

Siit leiate ühe käibemaksu kalkulaatori, mis aitab Teil teha vajalikke otsuseid.

Erinevad käibemaksumäärad

Erinevaid käibemaksumäärasid kasutatakse, et saavutada erinevaid majandus- ja sotsiaalpoliitilisi eesmärke. Kõrgemad määrad rakenduvad luksuskaupadele ja -teenustele, et suurendada riigitulusid ja vähendada tarbimist. Madalamad määrad kehtivad raamatutele ja õppekirjandusele, ajakirjandusväljaannetele ja majutusele, et muuta need taskukohasemaks. Erinevate määrade kasutamine võimaldab valitsustel tasakaalustada majanduskasvu edendamist, samal ajal säilitades sotsiaalse võrdsuse ja toetades olulisi teenuseid.

Olenevalt Teie tegevusalast ja tegevusest võib Teil olla kasutusel palju erinevaid käibemaksumäärasid. See võib tunduda keeruline, kuid anname Teile hea meelega nõu nendes seotud küsimustes.

Mis puudutab raamatupidamist, siis sellega on lihtne tegeleda ja meie hoolitseme selle kõige eest. Siit saate rohkem lugeda meie ettevõtte kohta.

Küsi abi