Töölähetus ja päevarahad

Kas maksate töötajale esimest korda päevaraha ja soovite maksuameti juhiseid kinnitada? Või teete oma esimest tööreisi ja mõtlete välja, mida hüvitatakse lähetuse eest?

Sellele lehele oleme koondanud kõige tüüpilisemad meile esitatud päevarahaga seotud küsimused ja nende vastused.

Rohkem infot meie raamatupidamisteenuse kohta leiad siit ja soovi korral saad jätta kontaktisoovi, kasutades meie allolevat vormi, ning võtame Sinuga kiiresti ühendust.

Mis on päevaraha?

Kõigepealt käsitleme üksikasjalikumalt päevaraha määratlust. Millest siis päevarahast rääkides jutt käib?

Maksuameti definitsiooni kohaselt on päevaraha ette nähtud töötajate töölähetusest tulenevate mõistlike toitlustus- ja/või muude kulutuste hüvitamiseks.

Päevaraha tähendab hüvitist, mida tööandja saab maksta tööreisi kestuse eest, kui reisisihtkoht on Sinu kodust või tegelikust töökohast piisavalt kaugel. Lisaks mõjutab päevaraha suurust ja laekumist näiteks reisil saadud tasuta toidukordade arv.

Vaatleme kõiki neid asju lähemalt järgmistes lõikudes.

Millal on Teil õigus saada päevaraha?

Nagu eelmises lõigus selgitasime, on päevaraha saamise tingimused eelkõige seotud tööreisi pikkusega ajaliselt ja vahemaaliselt.

Välislähetusse minnes peab täitma lähetusaruande, mille alusel saab tööandja tasuda päevarahad.

Lisaks reisi pikkusele mõjutab tööreisi kestus selle saamise tingimusi ja päevaraha suurust.

Seadus: „ Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Siseriiklik „lähetus“

Riigisisese töölähetuse puhul ei saa töötajale maksta maksuvaba päevaraha. Kui tööandja siiski otsustab päevaraha maksta, käsitletakse seda palgaosana ning see tuleb maksustada ja deklareerida nagu palk.

Päevaraha välismaal

Lisaks siseriiklikule päevarahale on palgasaajal võimalus saada ka eraldi välismaist päevaraha, mis toimib praktiliselt samamoodi.

Reisi mõju tähendab, et tööreisi objekt peab asuma töötaja kodust või tegelikust alalisest töökohast (ehk teie töökohast) kaugemal kui 50 kilomeetrit.

Tööandja võib töötaja saata tööülesandeid täitma mujale kui töölepingus määratud töökohta. Töölähetus võib kesta kuni 30 päeva, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat perioodi.

Töötaja nõusolekut ei ole vaja, kui ta saadetakse lähetusse kuni 30 päevaks. Raseda või alla kolmeaastast või puudega last kasvatava töötaja võib saata lähetusse ainult tema nõusolekul. Alaealist töötajat saab lähetusse saata ainult tema enda ja tema seadusliku esindaja eelneval nõusolekul.

Välislähetusse sõites päevaraha makstakse siis kui sõiduk väljab hiljemalt 21.00 ning saabumise päeval pärast kell 03.00.

Makstav välislähetuse päevaraha on kuni 50 eurot esimesel 15 päeval, kuid mitte rohkem kui 15 päeva kalendrikuus, ning 32 eurot iga järgmise päeva kohta.

Maksuameti täielikke juhiseid päevarahade kohta välismaal saab lugeda siit.

Millal päevaraha väheneb?

Tööandja võib vähendada välislähetuse päevaraha kuni 70 protsenti, kui lähetuse ajal on töötajale tagatud tasuta toitlustamine.

Välislähetuse päevaraha alammäär on 22,37 eurot päevas.

Majutus ja transpordikulud

Lähetuskulude alla lähevad majutus koos ja ilma hommikusöögita.

Kui töötaja kasutab töölähetuses oma isiklikku sõiduautot, hüvitatakse kuludokumendi alusel lähetusega seotud ja sõiduki kasutamisega otseselt seotud lisakulud, välja arvatud remondi- ja hoolduskulud.

Isikliku sõiduauto kasutamisel töölähetuses ei kohaldu töölähetuse määruse alusel makstavale hüvitisele isikliku sõiduauto hüvitise maksimaalne maksuvaba piirmäära. Kui hüvitist makstakse ilma kuludokumentideta, kehtib sõiduauto määruses sätestatud maksimaalne maksuvaba piirmäär.

Loe lisa: Isikliku sõiduauto kasutamise

 

Muud lähetuskulud

Töölähetusega seotud mõistlikeks kuludeks loetakse kõiki lähetuse toimumiseks vajalikke kulutusi, nagu reisikindlustus, viisa taotlemine, valuutakursside erinevusest tulenevad kulud, parkimine, taksosõit, pagasivedu ja muud sarnased kulud. Need kulud kompenseeritakse kuludokumendi alusel.

Lähetusel olles rendiauto kasutamine läheb hüvitamisse kuludokumentide alusel.

Nagu eelpool mainitud, kui tööandja tasub töötaja eest toitlustuse siis võib vähendada päevaraha. Päevaraha antakse välislähetusel viibimise ajal sealhulgas ka toitlustamiseks. Kui töötaja tasub eraldi toitlustuse eest läheb see erisoodustuse alla.

Loe lisa: Maksu- ja Tolliamet.

Küsi lisa