Käibemaksu määrad 2024

Käibemaksu määrad

Eestis jagunevad käibemaksumäärad üldiselt neljaks erinevaks määraks, mis on järgmised:

  • Üldine käibemaksumäär 22%
  • Maksumäär on 9%, mida kasutatakse raamatutel, ravimitel ja hotellidel.
  • Maksumäär on 5%, mida kasutatakse elektrooniliste ajakirjandusväljaannetel.
  • Maksumäär 0%, mida kasutatakse EL müügil.

Nagu lisatud nimekirjast näha, maksustatakse erinevaid tooteid ja teenuseid erinevalt. Sel põhjusel on oluline kohe ettevõtte tegevuse alustamisel arvestada käibemaksuga, et asjakohaste kohustustega saaks algusest peale korralikult hakkama.

Kui pöördute raamatupidamis büroo poole kohe ettevõtte algusest peale, saate veenduda, et ka need asjad saavad korralikult aetud.

Kui asutad ettevõtet või vajad abi käibemaksuga, aitame Sind hea meelega!

Lisateavet meie teenuse kohta leiate siit: Raamatupidamine.

Loe lisaks käibemaksu kohta.

Käibemaksumäärade väljatöötamine

Käibemaksumäärade väljatöötamine on keeruline protsess, mis hõlmab majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste tegurite arvestamist. Selle eesmärk on luua tasakaalustatud maksusüsteem, mis toetab riigi tulusid, ilma et see koormaks ebaproportsionaalselt kodanikke ja ettevõtteid.

Protsess algab turu ja majandusolukorra analüüsist, järgneb konsultatsioon asjatundjate ja huvigruppidega, ning lõpeb seadusandliku aruteluga. Väljatöötatud käibemaksumäärad peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega ja arvestama rahvusvahelise kaubanduse dünaamikaga, tagades samal ajal maksude kogumise tõhususe ja maksupettuste vähendamise.

Kuidas peaks müügiarvel olema käibemaksumäär?

Müügikviitungil peaks käibemaksumäär olema selgelt ja üheselt mõistetavalt esitatud. Tavaliselt märgitakse iga kauba või teenuse hinna kõrval vastav käibemaksumäär protsentides. Kviitungil tuleks välja tuua ka koguhind ilma käibemaksuta, käibemaksu summa eraldi ning lõplik koguhind koos käibemaksuga. Ostutšekil tuleb näidata käibemaksu summa selgelt eri käibemaksumäärade vahel jaotatuna. Võimalik, et sama kviitungiga on müüdud mitu erineva määra all olevat toodet/teenust ning need peavad kõik olema arvel välja toodud.

Samuti peaks kviitungil olema viide käibemaksukohuslasele ja tema registreerimisnumber. Selge ja detailne käibemaksu esitamine kviitungil aitab vältida arusaamatusi, lihtsustab raamatupidamist ning tagab maksudest kinnipidamise vastavalt seadustele. See on oluline nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks.

Loe lisa Maksu- ja Tolliameti leheküljelt.

Kuidas peaks ostuarvel kajastuma käibemaksumäär?

Ostuarvel peaks käibemaksumäär olema selgelt ja üheselt mõistetavalt esitatud. Tavaliselt märgitakse iga kauba või teenuse hinna kõrval vastav käibemaksumäär protsentides. Kviitungil tuleks välja tuua ka koguhind ilma käibemaksuta, käibemaksu summa eraldi ning lõplik koguhind koos käibemaksuga. Ostutšekil tuleb näidata käibemaksu summa selgelt eri käibemaksumäärade vahel jaotatuna. Võimalik, et sama kviitungiga on müüdud mitu erineva määra all olevat toodet/teenust ning need peavad kõik olema arvel välja toodud.

Samuti peaks kviitungil olema viide käibemaksukohuslasele ja tema registreerimisnumber. Selge ja detailne käibemaksu esitamine kviitungil aitab vältida arusaamatusi, lihtsustab raamatupidamist ning tagab maksudest kinnipidamise vastavalt seadustele. See on oluline nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks.

Vaata ka: Mis on maks?

Mis on käibemaks?

Käibemaks on üks paljudest maksudest, millega tasuks ettevõtlusega alustamise kaalumisel end kurssi viia, et saaksid algusest peale enda kanda võtta kõik maksustamisega seotud kohustused. Enamus juhtudel tuleb käibemaksu tasida  Enamikel juhtudel kogu tarneahela ulatuses kõikide kaupade ja teenuste pealt, sealhulgas müügilt lõppkliendile. See hõlmab tootmisprotsessi etappi, näiteks koostisosi, transporti kokkupanekut, varustamist, pakendamist, kindlustust ja lõpptarbijale saatmise kulusid.

Loe lisa Maksu- ja Tolliameti leheküljelt.

Käibemaksumäärad teistes EL riikides

Nagu varem mainisime on maksumäärad seotud ka EL-i sisemiste regulatsioonidega, seega pole tegemist ainult Eesti sisesemaksuga, mis mujal kasutusel ei oleks. Üldjoontes võib tõdeda, et käibemaksustamist kasutatakse väga laialdaselt ning enam kui 150 osariigis rakendab käibemaksu osana riigi maksutuludest.

Käibemaksueeskirjad võivad erinevates ELi riikides erineda. Lisateavet selle riigi eeskirjade kohta, kus teie ettevõte tegutseb, leiate kohalikest allikatest. Kuigi ELi riikide maksumäärad ja nende suurused võivad pisut varieeruda, jääb üldpõhimõte samaks.

Igas ELi riigis kehtib tavapärane maksumäär enamikule kaubatarnetele ja teenustele, mis ei tohi olla alla 15%.

Küsi abi