Mis on pöördkäibemaks?

Mis on pöördkäibemaks?

Pöördkäibemaks on maks, mille puhul maksukohustuslane on teenuse saaja või kauba ostja, mitte teenuse osutaja või kauba müüja. Seda süsteemi kasutatakse eelkõige käibemaksu puhul, et vähendada pettuste võimalust ja lihtsustada maksukogumist.

Pöördmaksu rakendamine tähendab, et ostja peab deklareerima ja tasuma käibemaksu kauba või teenuse väärtuse pealt, selle asemel et müüja seda teeks. Selline süsteem on tavapärane näiteks Euroopa Liidus teatud kaupade ja teenuste puhul, eriti piiriüleste tehingute korral.

Loe lähemalt: Miks on maks?

Rohkem infot meie raamatupidamisteenuse kohta leiad siit ja soovi korral saad jätta kontaktisoovi, kasutades meie allolevat vormi, ning võtame Sinuga kiiresti ühendust.

Maksumäär pöördmaksuga maksustamisel

Pöördmaksu rakendamisel ei muutu kauba või teenuse käibemaksumäär. Selle asemel toimub muudatus selles, kes maksukohustuse täidab.

Kui tehingu puhul rakendatakse pöördmaksu, peab ostja deklareerima ja tasuma vastava käibemaksumäära alusel. Näiteks kui pöördmaksuga tehingu objektiks on tavalise käibemaksumääraga toode, siis peab ostja deklareerima ja maksma 22% käibemaksu.

Tutvu teiste käibemaksumääradega lisatud lehel: Käibemaksu määrad 2024

Pöörmaksustamine EU riikides ehk Reverse Charge

Kui ostate kaupu või teenuseid teistes EL-i riikides asuvatelt tarnijatelt, viib pöördmaksustamise kohustus käibemaksutehingu kajastamise eest müüjalt selle kauba või teenuse ostjale. Nii kaob või väheneb müüja kohustus registreerida end käibemaksukohustuslasena riigis, kus tarne teostatakse. Kui tarnija kannab pöördmaksustamise alusel tarnitud teenuse või kaubaga seotud kuludelt kohalikku käibemaksu, võib ta need tagasi saada EL-i käibemaksu tagasinõudmise kaudu.

Pöördkäibemaksu rakendamisel on oluline jälgida, et arvel oleks kogu nõutav info.

Loe lisa: Maksu- ja Tolliamet

Siseriiklik pöörmaksustamise arvel kajastamine

Arvel tuleb viidata KMS §-le 41 ja märkida, et “siseriiklik pöördmaksustamine” (siseriiklik pöördmaksustamine), mis on ka saadetud arvel olemas. Arvel on näidatud ka käibemaksu summa. Tasuda tuleb ainult tehingusumma ilma käibemaksuta. Pöördkäibemaksuga peab maksustama kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete müüki.

Pöörmaksustamise arvel kajastamine

EU – Kui käive kuulub pöördmaksustamisele, siis märgitakse arvele „pöördmaksustamine“ sõltumata sellest, kas tegemist on maksuvaba käibega või maksustatakse käivet 0% määraga. Samuti märgitakse arvele viide „pöördmaksustamine“  ehk Reverse charge juhtudel, kui käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis kus rakendatakse laialdast pöördmaksustamist (lähtudes direktiivi 2006/112/EU artiklist 194) ning seetõttu kauba müüja või teenuse osutaja ei ole kohustatud teises liikmesriigis end maksukohustuslasena registreerima. Kindlasti tuleb kontrollida, et arve väljastamisel tehingupartneril on kehtiv käibemaksu number. Seda saate kontrollida Euroopa Komisjoni käibemaksu info vahetus süsteemist.

Kuidas toimub Reverse Charge?

Pöördmaksustamise rakendamisel esitab kauba või teenuse saaja käibedeklaratsioonis deklaratsiooni nii oma ostu kui ka tarnija müügi kohta.  Nii tühistavad kaks kannet samas deklaratsioonis sularahamakse vaatenurgast. Ametiasutuste seisukohast näevad nad tehingut piiriüleste kaupade või teenuste osutamise deklaratsioonides esitatud spetsiaalsetes lahtrites.

Kuidas toimib mitte käibemaksu kohustuslasel Reverse Charge?

Üks valdkond, mis võib põhjustada käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse, on see, kus ELi ettevõtted ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud (kuna neil ei ole maksustatavaid tarneid) ja nad saavad teenuseid väljastpoolt Euroopat.

Pöördmaksustatavad teenused arvestatakse nende käibemaksukohustuslasena registreerimise künnise alla.   See tähendab, et sellised ettevõtted nagu valdusettevõtted on nüüd esimest korda käibemaksukohustuslaste registrisse kantud ja neil lasub sisendkäibemaks, mida ei saa tagasi saada, kuna neil ei ole käibemaksuga maksustatavaid tarneid.

Loe lisa: Käibemaksu kohustus

Miks siis pöördmaksustamine üldse loodi?

Pöördmaksustamine loodi mitmel põhjusel, peamiselt selleks, et lahendada teatud maksupettustega seotud probleeme ja lihtsustada maksukogumise protsessi. Peamised põhjused ja eelised on järgmised:

  • Võitlus maksupettustega: Traditsioonilise käibemaksusüsteemi korral võib tekkida olukord, kus müüja kogub käibemaksu, kuid ei kanna seda riigile edasi. Pöördmaksustamise korral deklareerib ja tasub käibemaksu ostja, mis vähendab võimalusi selliseks pettuseks.
  • Käibemaksu mahaarvamise pettused: Pöördmaksustamine aitab vältida olukordi, kus ostja nõuab tagasi käibemaksu, mida müüja pole kunagi riigile tasunud. Kuna pöördmaksustamise puhul on ostja see, kes maksukohustuse deklareerib, väheneb risk, et riigile jäetakse käibemaks tasumata.
  • Lihtsustatud maksuhaldus: Maksuhalduritel on lihtsam jälgida ja kontrollida suurt hulka ostjaid, eriti suuremate ettevõtete puhul, kui suurt hulka väikeseid müüjaid. See vähendab halduskoormust ja tõstab maksude kogumise efektiivsust.
  • Piiriülesed tehingud: Euroopa Liidu sisestel piiriülestel tehingutel on pöördmaksustamine eriti kasulik. Selle abil saab vältida keerulisi maksude kogumise protsesse, mis tekivad, kui kaup liigub ühest liikmesriigist teise. Ostja, kes asub teises riigis, deklareerib ja tasub käibemaksu vastavalt oma riigi seadustele, mis lihtsustab ja ühtlustab piiriüleste tehingute maksustamist.
  • Vähendab riske müüjatele: Pöördmaksustamine vähendab müüjate riske, kuna nad ei pea muretsema käibemaksu kogumise ja tasumise pärast. See võib muuta müügiprotsessi lihtsamaks ja selgemaks.

Kokkuvõttes aitab pöördmaksustamine tagada õiglasema ja läbipaistvama maksusüsteemi, vähendada maksupettuste võimalusi ja lihtsustada maksude kogumise protsessi nii riigile kui ka ettevõtetele.

Küsi abi