Materiaalne põhivara

Mõtlesin, et tänases teemas käsitlen materiaalset põhivara.

Eelkõige sellepärast, et mingil hetkel ostetakse ikka oma ettevõtte alla põhivara (nt. arvuti, sõiduauto, tööriistad vms) ning kuidas neid siis oma raamatupidamises õigesti kajastada.

Põhivara on vara, mida kasutatakse pikema ajavahemiku jooksul ehk rohkem kui üks aasta.

Materiaalne põhivara on näiteks: maa, ehitised, masinad, seadmed jms.

Tavaliselt tekib materiaalse põhivara arvestuses 2 peamist probleemi:

  1. Kuidas määrata kindlaks põhivara tegelik soetushind?
  2. Kuidas ja mis meetodi alusel kantakse see põhivara kuluks?

Põhivara tegelik soetushind sisaldab lisaks ostuhinnale ka põhivarale tehtavaid esmaseid kulutusi nt. transport, paigaldamine jms. Seega ei koosne põhivara tegelik soetushind vaid ostuhinnast, vaid soetushinna alla lähevad ka muud põhivarale tehtud esmased kulutused.

Põhivara kasutusaeg on üldjuhul piiratud, kuna see tuleneb selle vara kulumisest (nt. selle vara intensiivne kasutamine tööks) ning moraalsest vananemisest (nt. kiire elektroonika areng mõjutab arvutite arengut).

Seega on võimalik põhivara soetushind kanda jooksvalt kulusse selle põhivara kasuliku eluea jooksul. Siin tuleb arvesse võtta, mis võiks olla selle põhivara eeldatav kasutusaeg (nt. 5.a, kuna tegemist on ikkagi sinu subjektiivse hinnanguga) ning mis oleks jääkmaksumus, kui 5.a on möödunud.

Põhivara kasutusaega võib lisaks aastatele kajastada näiteks kilomeetrites, töötundides, tükkides. Tulenevalt, millist põhivara sa oma tööks kasutad.
Jääkmaksumus on perioodi lõppedes tihti 0 eurot või mõni muu madal väärtus, sest selle vara väärtus hakkab kasutades nii või naa langema.

Näiteks: ettevõte ostab omale sõiduauto, mis maksis 9000 eurot, mille eeldatav kasutusaeg omaniku hinnangul on 5.a ning auto väärtus 5.a lõppedes võiks olla 1000 eurot.

Kuidas kanda see 9000 eurot 5.a jooksul kulusse?

Auto soetusmaksumus 9000 eurot – auto jääkväärtus 1000 eurot / 5.a kasutusajaga = 1600 eurot

Seega kantakse 5 aasta jooksul kuluks iga aasta lõppedes 1600.00 eurot, kuni lõpuks on auto jääkmaksumus 1000 eurot.

 

Loodan, et see lühike ülevaade materiaalsest põhivarast aitas sul saada pilti selgemaks, kuidas seda vara tema kasuliku eluea jooksul ettevõtte kulusse kanda.

Kui tekib küsimusi, Riihos raamatupidamisfirma aitab!

Diore / Riihos Estonia OÜ

+372 52 70 199 / www.riihos.ee