Töölähetus

Töölähetuse maksmise kord ning lubatud maksuvabad piirmäärad

Tegemist on töölähetusega, kui tööandja saadab töötaja tööülesandeid täitma tema tavapärasest töötamise kohast erinevasse kohta, sealhulgas nii Eesti-siseselt, kui ka välislähetusse.

Välislähetuse korral tuleb töötajale maksta välislähetuse päevaraha, mille alammäär on 22,37 eurot.

Samuti on tööandjal kohustus tasuda kõik lähetusega seonduvad kulud (sõidukulud, majutuskulud, reisikindlustus ja muud lähetusülesandega seotud kulud, mida on ülesande täitmiseks vaja). Nt. toidukulud kohapeal ei loeta välislähetusega seotud kuludeks, kuna päevaraha eesmärk ongi katta töötaja päevased toidukulutused.

Välislähetuse maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Töölähetusega seotud kõik kulud hüvitatakse töötajale kulu tõendava algdokumendi alusel. Selleks võib olla arve, tšekk, kviitung või muu dokument.

Töölähetuselt tagasi tulles tuleb täita lähetuskulude aruanne, mille alusel saab tööandja töötajale välja maksta lähetuses viibitud päevade eest päevarahad.

Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00.
Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.

Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70%, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse töötajale tasuta toitlustamine.

Lisa küsimuste korral, küsige julgesti 🙂

Diore